Зростаємо відповідальними громадянами своєї країни

Діяльність Центру Document Schools for Democracy in Ukraine
У Полтавській школі № 5 доповнили програму початкової школи компонентом освіти для демократичного громадянства і прав людини

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 одним із завдань своєї участі у Програмі «Демократична школа» поставила доповнення програм початкової школи компонентом освіти для демократичного громадянства і прав людини з метою поглиблення громадянської компетентності учнів, підвищення мотивації учнів, покращення навчального процесу, розвитку практичних навичок брати відповідальність та ініціативу в різних видах діяльності: ігровій, художній, трудовій, комунікативній.

Крок до розвитку громадянської відповідальності молодших школярів – це крок до відповідального самоуправління в середній та старшій школі. Вивчення тем з освіти для демократичного громадянства і прав людини спричинилося до початку зміни свідомості та поведінки учнів, колегіальним формам навчання, формуванню критичного мислення.

Компетентісний підхід, покладений в основу навчального процесу, сприяє формуванню ключових компетентностей, до яких належить, серед інших, громадянська відповідальність. Розвиток цих навичок і ставлень в учнів, має відбуватися під час вивчення всіх предметів навчального плану починаючи з початкової школи. Отже, постала потреба активного впровадження в програми початкової школи відповідних підходів.

До реалізації заходів та проектів були залучені 34 учні та їхні батьки. Зокрема, було проведено відкритий урок з літературного читання, театральну постановку до свята «Чудотворець Миколай» та реалізовано проекти «Який слід людина повинна залишити на Землі?», «Не зривай першоцвітів». Під час останнього  учні провели презентації для вихованців ДНЗ № 13 та учнів перших класів школи. Батьки класу взяли участь в тематичних батьківських зборах присвячених питанню формуванню громадянської відповідальності в дітей як в вдома, так і в школі, та у двох тренінгах з цієї теми. Завдяки активній діяльності класного керівника відбулася інтеграція тем з освіти для демократичного громадянства і прав людини в навчальні програми початкової школи з таких предметів, як літературне читання, українська мова, основи здоров’я, природознавство. У процесі демократичних перетворень в навчальному закладі були створені умови, які сприяють формування громадянської відповідальності через практичну участь у громадських проектах.

Доповнення навчальної програми компонентом освіти для демократичного громадянства і прав людини вплинуло на активність учнів у шкільному житті. Вони стали більш ініціативними, більш впевненими у процесі прийняття рішень, розвинули навички комунікації та ефективної взаємодії, реалізації міні-проектів.

Завдяки активному залученню батьків, вони почали активніше цікавитися шкільним життям, більше часу проводити разом з дітьми – почали більш свідомо розділяти спільну відповідальність за навчально-виховний процес. «Відповідальність для кожного має своє значення. А для мене – це вміння відповідати за свої дії, думки. Щоб навчити дитину бути відповідальною, треба перш за все бути відповідальному самому і своїм прикладом показувати», зазначила Юлія Адамець, мама.

Зміни, що відбулися, були корисними для всіх педагогів, які працюють в початковій школі. Адже ці зміни реально можуть перетворити процес навчання дітей з пасивного засвоєння матеріалу на активне навчання через особистий досвід. Свідоме застосування активних методів та форм роботи, акцентування на відповідальності учнів зацікавлює їх до навчання, отримання та критичне опрацювання нової інформації, підвищує імідж закладу в місті та сприяє постійному наповнення перших класів школи.

«Завдяки роботі з класом, я переконалася, що відповідальність у дитини найкраще розвивати власним прикладом і через відкриту дискусію, діалог. Особливий акцент я робила на тому, що громадянська відповідальність – це повага і дбайливе ставлення до оточення - до інших людей, до навколишнього середовища»,  розповіла класний керівник 2-Б класу Ольга Хвостенко.

Contact information

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

PHONE: +47 21 08 24 10
FAX: +47 21 08 24 11
MAIL: post@theewc.org