Практичні поради для шкіл щодо формування компетентностей для демократичного громадянства

Учасники конференції "Демократія та права людини в новій українській школі",  спільно розробили практичні пропозиції для шкіл щодо формування компетентностей для демократичного громадянства.  


Круглий стіл «Демократія та права людини в новій українській школі» відбувся з нагоди презентації українського перекладу Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини, здійсненого Європейським центром ім. Вергеланда та Всеукраїнською асоціацією «Нова доба» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, а також у взаємодії зі Спільною програмою Ради Європи та Європейського Союзу «Освіта для демократичного громадянства і прав людини у 6 країнах Східного партнерства». Захід проведено за фінансової підтримки МЗС Норвегії у рамках Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа» у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Міністерством освіти і науки України.

Круглий стіл став платформою, де міжнародні та українські експерти обговорили стан та напрямки впровадження рекомендацій Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини в школах України в контексті напрацювань робочої групи проекту «Нова українська школа». 

Під час заходу були напрацьовані пропозиції у розрізі системи освіти загалом і практичні поради для шкіл щодо формування компетентностей для демократичного громадянства у школі від практиків, які працюють в українських навчальних закладах, застосовуючи підходи та напрацювання Ради Європи. Пропозиції обговорювалися за такими трьома напрямками: демократія і права людини у навчально-виховному процесі, демократичне шкільне середовище і шкільне врядування, а також демократія і права людини через партнерство з батьками і громадою. 

Зокрема, учасники підтримали думку науковця і експертки Офісу Ради Європи в Україні Оксани Овчарук щодо важливості впроваджувати принципи освіти для демократичного громадянства і прав людини в освітні стандарти та навчальні програми на основі наскрізного підходу – як одне з найважливіших завдань шкільної освіти загалом, а не лише окремих предметів; зміцнювати міжпредметну взаємодію. Окремо наголошувалася необхідність розвитку демократичного середовища і демократичної культури в школі, адже можливості практикувати принципи демократії і прав людини на практиці – основа демократичного громадянського виховання. У цьому контексті учасники звертали увагу на важливість партнерської взаємодії між усіма учасниками навчально-виховного процесу у всіх напрямках діяльності школи – так званий загальношкільний підхід до розвитку компетентностей для демократичного громадянства. Крім того, за висновками круглого столу, «безпечний і комфортний клімат у школі дає змогу побудувати рівноправні й відповідальні стосунки і сприяти розвитку демократичних компетентностей не лише учнів, але й учителів, батьків та представників громади, а усвідомлення важливості своєї ролі в усіх шкільних процесах дозволяє підвищити мотивацію та покращує ефективність навчання». 

Експертка Ради Європи і старша тренерка Програми «Демократична школа» Мажена Рафальска, яка взяла участь у круглому столі, наголошувала на ключовій ролі шкільної автономії у вихованні вільних та відповідальних громадян. При цьому, дискусія звелася до важливості розбудови реальної автономії в школі, «автономії в головах» - готовності шкільного колективу брати на себе відповідальність за розвиток навчального закладу. Мажена Рафальска окремо презентувала Інструмент демократичного розвитку школи, розроблений у рамках Програми «Демократична школа», який дозволяє втілити принципи демократії і прав людини у школі на практиці й розбудовувати шкільну автономію «зсередини».

Про важливість ціннісного підходу в навчанні говорила у своїй вступній лекції «Про стан освіти для демократії і прав людини в Європі та Україні» виконавчий директор Європейського Центру імені Вергеланда Ана Перона-Ф’єльдстад. Вона наголосила на важливості підтримки, в т.ч. і міжнародної, низових ініціатив у розбудові нової української школи, мережі «агентів змін» - вмотивованих директорів шкіл, вчителів, батьків та активних громад, які вже сьогодні змінюють свої навчальні заклади, керуючись принципами демократії і прав людини. Експерт Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини Ролф Голлоб, керівник швейцарсько-українського проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні", наголосив на важливості забезпечення якості освіти й запропонував підтримку у проведенні національного моніторингу та оцінки освіти для демократичного громадянства і прав людини. 

Участь у розробці Рекомендацій взяли понад 80 представників широкого спектру зацікавлених сторін із різних областей України: експерти й науковці в галузі освіти для демократичного громадянства і прав людини, керівники ключових міжнародних програм з освіти для демократичного громадянства і прав людини в Україні, директори шкіл, учителі, представники обласних інститутів післядипломної освіти, педагогічних вузів, територіальних департаментів освіти, батьківських, освітніх та молодіжних громадських організацій, які співпрацюють зі школами. 

Організатори сподіваються, що пропозиції, розроблені спільнотою експертів та практиків, слугуватимуть корисним матеріалом для подальшої розробки освітньої політики у сфері розвитку компетентностей для демократичного громадянства. Наші напрацювання можуть використовуватися освітянами у щоденній практиці з метою розвитку компетентностей, необхідних для формування демократичного громадянства, поглиблення культури демократії у школі та розбудови нової української школи «зсередини». Крім того, ці Пропозиції будуть передані Раді Європи в рамках громадського обговорення реалізації положень Хартії з освіти для демократичного громадянства і прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні та з метою аналізу ситуації в Європі у згаданій сфері.

Практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в новій українській школі

Contact information

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

PHONE: +47 21 08 24 10
FAX: +47 21 08 24 11
MAIL: post@theewc.org