Проведено діагностику ситуації довкола демократії та прав людини у школах

Завершився початковий етап реалізації першого циклу Програми «Демократична школа», в результаті якого школи-учасниці вивчили ситуацію у своїх навчальних закладах довкола освіти для демократичного громадянства і освіти з прав людини за допомогою спеціально розробленого інструментарію. Пропонуємо Вашій увазі аналітичний звіт, який містить результати діагностики та висновки щодо напрямків необхідних змін. 


Дослідження, проведене у 32 школах 22 областей України, свідчить про високу зацікавленість серед шкільної адміністрації, вчителів, батьків та школярів, представників громади у демократизації шкільного врядування, збільшенні автономії середньої школи, спрямування навчально-виховного процесу на формування демократичних громадянських компетентностей для успішного життя у суспільстві 21 століття. Результати та висновки дослідження використовуватимуться з метою планування заходів з демократизації шкіл та оцінки досягнутих змін наприкінці участі навчальних закладів у Програмі.

У результаті аналізу були ідентифіковані наступні виклики, пов’язані з процесами демократизації середньої школи:

  • недостатнє включення підходів, методів та тематики, пов’язаної з освітою для демократичного громадянства і прав людини, у навчальні програми, а також позакласну роботу; недостатньо напрацьовані міжпредметні зв’язки у цій сфері;
  • переважання «знаннєвого» підходу до громадянської освіти, недостатнього для комплексного формування демократичних громадянських компетентностей у випускників;
  • звуження розуміння шкільного самоврядування до «учнівського самоврядування»; формальне існування органів самоврядування у школі;
  • недостатня розробка демократичних процедур у школах – передовсім, пов’язаних із вирішенням конфліктів у навчальному закладі та правил, які гарантують рівне ставлення та рівний доступ для всіх учнів, вчителів та інших членів колективу, незважаючи на походження, культурну ідентичність, стиль життя чи переконання;
  • відсутність інституціональних або реальних можливостей для молодіжної участі, як у межах школи, так і (більшою мірою) в громаді;
  • брак рівних та партнерських відносин школи у стосунках з громадою та іншими інституціями, організаціями з метою формування демократичних громадянських компетентностей;
  • недостатньо можливостей для професійного розвитку вчителів у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини.

Загалом упродовж 6 місяців реалізації Програми відбулася низка тренінгів, консультацій та інших заходів, завдяки яким вдалося сформувати мережу тренерів-експертів Програми (27) та шкіл першого циклу Програми (32 пілотних школи у 2016-2017рр.), провести інтенсивні тренінги із освіти для демократичного громадянства і прав людини для понад 120 директорів шкіл, вчителів, батьків, представників місцевої адміністрації (в т.ч. органів управління освітою) та громади із 22 областей України, провести навчання для 2000 учасників навчально-виховного процесу в рамках 96 шкільних майстерень.

Демократія та права людини в школі. Діагностика ситуації в школах-учасницях Програми (повна версія)

Contact information

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

PHONE: +47 21 08 24 10
FAX: +47 21 08 24 11
MAIL: post@theewc.org